Župnija Moravče

Župnija Moravče je bila najbrž ustanovljena že pred letom 1100 kot prafara. Skozi zgodovino se je njen status večkrat spreminjal (od župnije do nadžupnije in dekanije). Danes moravška župnija spada pod dekanijo Domžale.

Župnija nosi ime po sv. Martinu, kateremu je posvečena župnijska cerkev. Poleg župnijske cerkve spada v moravško župnijo še sedem podružničnih cerkva.

 

Velikost in teritorij


Župnija Moravče šteje okrog 3000 vernikov. Obsega večji del območja moravške občine, v katerega spadata tudi župniji Vrhpolje in Peče.

Moravška župnija tako obsega območja naslednjih naselij: Češnjice pri Moravčah, Dešen, Dole pri Krašcah, Drtija, Dvorje, Gabrje pod Limbarsko Goro, Gorica, Hrastnik, Hrib nad Ribčami, Imenje, Katarija, Krašce, Limbarska Gora, Moravče, Mošenik, Negastrn, Ples, Podstran, Pogled, Prikrnica, Rudnik pri Moravčah, Selce pri Moravčah, Serjuče, Soteska pri Moravčah, Spodnja Dobrava, Spodnji Prekar, Straža pri Moravčah, Sveti Andrej, Vinje pri Moravčah, Zalog pri Moravčah, Zgornja Dobrava, Zgornje Koseze in Zgornji Prekar.

 

Župnija se predstavi