Romarska cerkev Žalostne matere Božje na Hribcah

Cerkev Žalostne Matere Božje je romarska cerkev župnije Moravče.

Po petdesetih letih načrtovanja so cerkev dogradili 22. aprila 1906. Načrte zanjo je izdelal mojster gradbeništva Josip Dostal. Posvetil jo je kanonik Tomaž Kajdiž 13. oktobra 1907.

Ivan Pengov iz Ljubljane je izdelal oltar in restavriral kip Žalostne Marije. Križev pot je naslikal slikar Jebačin leta 1925.

Objokana angela levo in desno ob oltarju je leta 1972 naslikal Hinko Podkrižnik, ko je oltar in kip Žalostne Marije tudi  ponovno prenovil. Akademski slikar Izidor Mole je naslikal štiri oljne slike, pritrjene na podstavek kipa Žalostne Marije, na obok prezbiterija je naslikal vstajenje in na strop sedem Marijinih žalosti.

V cerkvi Žalostne Matere Božje so v času hudih preizkušenj številni kristjani prejeli božjo pomoč za življenje po priprošnji Božje Matere Marije, kar potrjujejo številne votivne podobe, shranjene na zidovih kora cerkve.

Svete maše v cerkvi Žalostne matere Božje


  • v petek pred cvetno nedeljo ob 19. uri,
  • na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, ob 10. uri,
  • na praznik Žalostne Matere Božje, 15. septembra, ob 19. uri,
  • ostale svete maše so v cerkvi po dogovoru z župnikom.

Molitveno bogoslužje je v cerkvi Žalostne Matere Božje


  • vsako nedeljo v postnem času ob 15. uri - molitev križevega pota,
  • na velikonočno nedeljo ob 14.30 - protipotresna procesija iz župnijske cerkve in ob 15h molitve zahvale in priprošnje,
  • vsako nedeljo v velikonočnem času ob 15. uri - molitev Pot luči,
  • vsako nedeljo v mesecu maju ob 15. uri - šmarnice,
  • vsako nedeljo v oktobru ob 15. uri - molitev rožnega venca,
  • v juniju, septembru in novembru ob 15. uri - molitve po izbranem namenu.

Kontakt


Za dodatne informacije se oglasite v župnišču župnije Moravče,Trg svobode 14, ali pokličite na telefon 01/723 10 55.