Avtor: Župnija Moravče Objavljeno: 29. 08. 2021

22. nedelja med letom (XXXVI, leto B, 29. 8. 2021)

Uvodnik


Ne nadomeščajmo božjih zapovedi s človeškimi določili

Današnji evangelij nam sporoča kaj je bistveno v življenju posameznika in kje tiči vzrok vseh krivic. Človeška določila so nekaj kar nam je dano od zunaj in so neodvisna od naših dejanj in hotenj. Včasih pomislim, da je večina krivic v svetu posledica naše samozadostnosti. Kajti ko postane človek preveč samozadosten ne vidi in ne spozna notranjega oz. globljega vzroka zla. Tudi v Stari zavezi so ljudje večinoma iskali vzroke krivic zunaj sebe. "Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. Kar pride iz človeka to ga omadežuje. Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli" (Mr 7,14-15.20-21).

Starozavezno postavo dopolni, zato Evangeljska postava, ki jo presega ter jo vodi k njeni popolnosti: njene obljube dopolnjuje z blagri nebeškega kraljestva, njene zapovedi s prenovitvijo korenine dejanj, to je srca. Poleg površinskega vprašanja glede prehrane lahko v reakciji farizejev opazimo trajno človekovo skušnjavo odkrivati izvor zla v nekem zunanjem vzroku. Veliko je tematike in razpravljanj o zlu in krivičnosti tudi dandanes. Včasih je najlažje povzeti, da je dovolj odstraniti zunanje vzroke, pa bo zavladala pravičnost. Toda Jezus nam sporoča, da ni tako, vzrok je potrebno poiskati v nas samih, torej v našem srcu.

Janez Pavel

 

Obvestila


Danes, 29. avgusta, obhajamo 22. nedeljo med letom.

  • Danes je žegnanjska nedelja pri podružnični cerkvi sv. Miklavža, sv. maša je ob 10. uri.

V sredo, 1. septembra, bo dekanijska konferenca - srečanje duhovnikov naše dekanije pri nas v Moravčah. Začeli bomo s sveto mašo ob 9. uri, h kateri ste lepo vabljeni tudi ostali verniki.

S 1. avgustom je g. nadškof imenoval g. Ivana Povšnarja za duhovnega pomočnika v Moravčah in Pečah. Dolga leta je g. Ivan oskrboval in skrbel za župnijo Zlato Polje in tako pomagal brdskemu župniku. Sedaj pa je v župnijo Brdo prišel za duhovnega pomočnika g. Gregor Luštrek, ki bo pomagal župniku Bernardu. Poleg Zlatega Polja spada pod brdsko faro tudi Češnjice nad Krašnjo. Kot rečeno bo g. Ivan lahko pomagal v naši župniji in tudi v Pečah. Še naprej pa bo priskočil na pomoč tudi g. Bogdan Dolenc. Oba sta dobrodošla in obema se že sedaj zahvaljujem za pripravljenost in pomoč.

Četrtek je prvi v mesecu, zato bo že ob 18. uri molitvena ura za nove duhovne poklice. Lepo vabljeni! Prav tako sta petek in sobota prva v mesecu, zato bomo imeli litanije in blagoslov z Najsvetejšim.

Prva septembrska nedelja je angelska in hkrati žegnanjska na Limbarski Gori, pri sv. Valentinu. Sveta maša bo ob 10. uri. Lepo vabljeni!

V soboto, 4. septembra, je vpis otrok v prvi razred veroučne šole. Dopoldne od 9. do 12. ure in popoldne od 15. do 17. ure S seboj prinesite družinsko knjižico oz. krstni list, če je bil otrok krščen v drugi župniji.
Tudi ostali veroučenci v tem času lahko pridete po učbenike in zvezke. Poravnate lahko že tudi prispevek za verouk. Priporočam revijo Mavrica, ki je primerna za otroke prve in druge triade. Za veroučence tretje triade je zelo primerna revija #Najst. Obe reviji sta toplo priporočeni, nista pa obvezni.

Voditeljici Polona in Alenka bi se radi zahvalili vsem, ki ste kakorkoli prispevali k izvedbi letošnjega oratorija. Hvala vsem donatorjem: moravškemu Karitasu, piceriji Pri Jurk, gostilni Frau, podjetju AGM Design, podjetju Audio BM, Celjski Mohorjevi družbi, Gradbeništvu Žavbi, Ljubljanskim mlekarnam, Svetu metraže in podjetju Jub. Hvala družinam, ki so nam pripravile okusne večerje in nas razvajale z okusnim pecivom. Predvsem pa hvala gospodu Župniku Kancijanu za podporo, pomoč in gostoljubje v času priprav in oratorija.

 

Svete maše in mašni nameni v prihodnjem tednu


 

30

PONEDELJEK

Feliks (Srečko), mučenec
Alfred Ildefonz Schustrer, škof
Pamahij, plemič

M 19.00 V dober namen

31

TOREK

Rajmund Nonat, redovnik
Nikodem, Jezusov učenec
Pavlin, škof

M 19.00 + starši, bratje in sestre Jamškovi
+ Ivana Zupančič, roj. Klopčič in Martin (Mošenik)

1

SREDA

Egidij (Tilen), opat
Brezjanska Mati božja
Nivard, škof

M 9.00 V zahvalo
(somaševanje dekanijskih duhovnikov)

2

ČETRTEK

Marjeta, devica in mučenka
Janez Postivec, carigrajski patriarh
Antonin, mučenec

M 18.00 Molitvena ura za duhovne poklice
M 19.00 + Marija Rusjan, obl.
+ Jelka Vidergar
+ Močilnikarjevi

3

PETEK

Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj
Bazilisa, mučenka
Mansvet, škof - prvi petek

M 19.00 V čast Srcu Jezusovemu
+ Majda Capuder, obl.
Pobožnost prvega petka

4

SOBOTA

Rozalija Sicilska, devica in spokornica
Marija do sv. Cecilije, redovnica
Mojzes, prerok - prva sobota

M 8.00 Čiščenje cerkve - Češnjice
M 19.00 + Jožefa Kopač, obl.
+ Jože Majdič (Drtija)
+ starša Križman in Tinca Peterka
+ Cirila in Viktor Urbanija (Vinje)
+ Angela Prebil, obl.

5

NEDELJA

23. nedelja med letom
Angelska nedelja
Mati Terezija, redovnica
Viktorin Asiški, mučenec

M 7.00 Za prebivalce naše župnije
M 10.00 + Luteršek, Jančar in Podgoršek
+ Martina in Brane Mihalič
Sv. V. 10.00 + Ljudmila Stražar, obl.
+ Brigita Ribič, obl.
+ Matčkovi
+ Korimškovi in Koščevi

 - Moravče, Sv. A. - Sv. Andrej, MKA - Marija Kraljica angelov, Sv. Mi. - Sv. Miklavž, Sv. Mo. - Sv. Mohor in Fortunat, Sv. Š. - Sv. Štefan, Sv. V. - Sv. Valentin, ŽMB - Žalostna Mati Božja

 

Zadnja stran


IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE

Leto 1882 – Zlata maša g. J. Tomana v Moravčah 1882.

Zdaj pa se ozrimo še na slovesnost samo, ki se je opravljala 10. nedeljo po Binkoštih, 6. avgusta. Že ob dveh popolnoči se je pričelo zvonjenje in streljanje. Bilo je lepo vreme in ljudstvo se je jelo kmali shajati tudi iz okolice. Zraven tega, da je bil ves lepi prostor ob cerkvi spremenjen v nekak rajski vrt, je bila tudi cerkev sama zunaj in znotraj, kar se je dalo, ozalšana z venci, cvetličjem, zelenjem, zastavami itd.

Ob 10. med slovesnim zvonjenjem in mogočnim streljanjem pelje dolga procesija prečastitega zlatomašnika v lepo ozaljšano cerkev. Bil je z asistencijo vred v zali že omenjeni opravi. V vsem skupaj je bilo 28 gg. duhovnov: dekanijska duhovščina, gg. župnika z Doba in Brda, več zlatomašnikovih bivših kaplanov kot leviti, dekan iz Kamnika kot arhidijakon, ob straneh pa sta mu šla v rudečih mucetih milostni gospod stolni prošt Jožef Zupan in g. stolni župnik Anton Urbas. Čast. gospod Kapus, nekdanji zlatomašnikov kaplan, sedaj župnik v Kropi, je bil prevzel pridigo. Navezal se je na besede sv. Pavla: "Naj vas ima vsak kot služabnike Kristusove in delivce svetih skrivnosti!" (1 Kor 4,1) Omenil je v uvodu, kako samo starost doživeti in veliko let šteti, ni še pred Bogom nobeno zasluženje; ali s častjo se postarati, svoje leta z dobrimi deli zaznamvati, to ej zasluženje pri Bogu ... Veliko let delati za čast Božjo, za zveličanje duš, živeti celo v viharnih časih sovraštva do Boga, resnice in pravice, pa stanovitno s sv. vero sebi izročenim um in pamet razsvetljevati, srca za Boga vnemati - to je čast in veselje za pošteno srce starega moža na dan, ko se ozira nazaj na 50 let tacega zvestega svojega djanja.

Zgodnja Danica, 1882, list 50

Leon Lavrič