Avtor: Župnija Moravče Objavljeno: 1. 09. 2019

22. nedelja med letom (XXXIV, leto C, 1. 9. 2019)

Uvodnik


Kmalu se bo poleg rednega pouka v šoli začel tudi verouk v naši župniji. Seveda pa ni samoumevno na kakšen način bo potekal. Katehet se pri tem velikokrat sooči s pričakovanji staršev, med katerimi izstopata posebno dva.

Prvo pričakovanje temelji na želji, da bi otrok dosegel vsaj neko minimalno znanje – in to povsem opravičeno. Po drugi strani pa se katehet sooča tudi z pričakovanjem, da bo otrok pri verouku pridobil primerno krščansko vzgojo, se pravi, da bo postal dobra, delavna in prijazna oseba. Skratka, dobro vzgojena oseba v vseh pogledih. Znanje in vzgoja sta torej neločljivo povezana med seboj, kakor je to ugotovil tudi minister za šolstvo, ko se je pred dnevi v medijih pojavil predlog za uveljavitev državljanske vzgoje v srednje šole.

Vendar pa samo katehet, pa če to še tako zelo želimo, ne more otroku dati celostne krščanske vzgoje, preko katere otrok ne bi bil samo dobro vzgojen, ampak bi tudi pridobil pristen čut za Božje skrivnosti. Navsezadnje tudi učitelj sam ne zmore v kratko odmerjenem mu času šolskih ur celostno vzgojiti domoljubne otroke, če k temu ne prispevajo tudi drugi ljudje, ki obkrožajo otroka.

Za vzgojo otroka so zato potrebni vsi dobri zgledi: starši, sorodniki, znanci, animatorji,… in dobri prijatelji. Nihče ne more izostati pri tako pomembni stvari kot je vzgoja. Vzgoja ne poteka samo v določenem časovnem okviru, ampak se odvija vsak trenutek.

V prihajajočem veroučnem letu vam želim obilo Božjega blagoslova pri vzgajanju otrok.

Matej

 

Obvestila


Danes, 1. septembra, obhajamo 22. nedeljo med letom, tudi angelsko nedeljo.

  • Ob 10. uri bo sveta maša pri sv. Valentinu na Limbarski Gori, kjer je tudi žegnanje.

Še enkrat zahvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri letošnjem oratoriju in tako na različne načine pripomogli, da je bilo tudi letos zelo lepo. Hvala vsem, ki ste poskrbeli za večerje in različne "priboljške" za naše animatorje. Posebna zahvala gre obema voditeljema oratorija: Petri in Aljažu, ki sta tudi letos zgledno vodila to lepo in množično prireditev. Oba sta se letos poslovila od aktivnega vodenja. Zato še enkrat v imenu vseh: HVALA ZA VSE OBEMA!

V tem tednu z bova z diakonom obiskovala starejše in bolne na domu.

V soboto, 7. septembra, ob 8. uri ste za čiščenje župnijske cerkve na vrsti farani Vegove ulice.

V soboto je vpis v prvi razred verouka. Tudi vsi ostali veroučni učenci lahko v tem času nabavite vse potrebno za veroučno leto. Starše vabim, da bi se bolj korajžno odločali za Mavrico, ki je zelo primerna od 1.do 7. razreda. Gre za koristno in zanimivo branje, ki pripomore k doživljanju in sprejemanju krščanskih vrednot. Za starejše: 8. in 9. razred pa priporočam revijo #najst, ki odpira in govori o temah, ki so aktualne za najstnike. Naj nam ne bo žal tega stroška.

Danes teden je praznik Marijinega rojstva ali mali šmaren. Hkrati je na podružnici Marije kraljice angelov na Drtiji žegnanjska nedelja. Sveta maša bo ob 10. uri.

Povabljeni na molitveni dan za duhovne poklice, ki bo na Brezjah v soboto, 14. septembra. Vabljeni še posebno ministranti, da se tudi letos skupaj udeležimo tega dogodka. Seveda vabljeni tudi ostali, kdor bi šel naj se čimprej prijavi v pisarni. Cena prevoza je 10e, za ministrante je brezplačno.

Mladi v naši župniji: animatorji, mladinska skupina, skavti, starejši ministranti in tudi tisti, ki morda niste v nobeni od naštetih skupin, se prijavite za vseslovensko srečanje mladih, ki bo v Stični v soboto, 21. septembra. Odhod avtobusa bo sporočen kasneje.

Otroški pevski zbor ZVONČKI, med svoje vrste vabi nove pevke in pevce ov 1. do 6. razreda.
Če rad in lepo poješ, se nam pridruži na pevski vaji, ki bo v nedeljo, 15. septembra 2019, ob 9. uri v župnišču, v zgornji učilnici.

V naši župniji bo tudi letos potekala kateheza za predšolske otroke, otroke stare od 3 do 6 let. Starši lahko otroke prijavite preko prijavnice, ki jo dobite na polici za tisk. Začnemo v oktobru. :)

 

Svete maše in mašni nameni v prihodnjem tednu


 

2

PONEDELJEK

Marjeta, devica, mučenka
Janez Postivec,, patriarh
Antonin, mučenec

MKA 19.00 + Milan, Metka, Tone in starša Močilnikar
+ Brigita Ribič in Okolnovi

3

TOREK

Gregor Veliki, papež, c. u.
Bazilisda, mučenka
Manjsvet, škof

M 19.00 + Marija Rusjan, obl., brat in starši
+ Anton Ravnikar (Zalog)

4

SREDA

Rozalija Sicilska, devica
Mojes. Prerok
Marija od sv. Cecilije, red.

M 7.00 Za srečno pot

5

ČETRTEK

Mati Terezija, redovnica
Viktorin Asiški, mučenec
Bertin, opat

M 18.00 Molitvena ura za duhovne poklice
M 19.00 + Božidar Lakosil, 30.dan
+ Martin Kunavar

6

PETEK

Zaharija, prerok –prvi petek
Favst, mučenec
Bertrand, redovnik

M 19.00 + Oklejevi in + Pustotnik
+ Janez Avbelj (Zg. Koseze)
Pobožnost prvega petka

7

SOBOTA

Marko Križevčan, mučenec
Regina, devica, mučenka
Prva sobota

M 8.00 Čiščenje cerkve - Vegova ulica
M 19.00 + Kopač Jožefa
+ Martinovi (Podbrdo)
+ Marija Majdič in Francka Rot (Negastrn)
+ Marjan in Alojzija Bajde
Za zdravje
+ Jože Majdič (Drtija), obl.

8

NEDELJA

23. nedelja med letom
Marijino rojstvo – mali šmaren

Korbinijan, škof
Serafina, vdova

M 7.00 Za prebivalce naše župnije
M 10.00 + Anton Jemec
+ Franci in Franc (Breznarjeva)
+ Franc in + Čebela
MKA 10.00 + Rotarjevi (Drtija)

M - Moravče, Sv. A. - Sv. Andrej, MKA - Marija Kraljica angelov, Sv. Mi. - Sv. Miklavž, Sv. Mo. - Sv. Mohor in Fortunat, Sv. Š. - Sv. Štefan, Sv. V. - Sv. Valentin, ŽMB - Žalostna Mati Božja

 

Zadnja stran


"Ti si duhovnik vekomaj." (Ps 110)

DUHOVNIK - DEKAN

Zvestoba Katoliške Cerkve Kristusu je tako velika, da vztraja pri obliki duhovništva, ki jo je sam izbral za svojo Cerkev.

Biti duhovnik pomeni, da je Cerkev priznala in posvetila oseben klic, ki ga je duhovnik slišal in postavil v službo Cerkvi.

Biti duhovnik je najpomembnejše in za Cerkev najbolj potrebno. Duhovnik je mašnik, spovednik, delivec zakramentov, vzgojitelj Božjega ljudstva in posvečevalec. Vse v imenu Kristusa, ki je vse naštete milosti zaslužil s svojo smrtjo na križu in tečejo iz njegovega odprtega srca. Biti duhovnik pomeni, da si znamenje Božjega na zemlji.

Duhovnikove službe pa so različne. Nekateri so kaplani (predvsem takoj po mašniškem posvečenju), večina nas je župnikov, so pa tudi direktorji (npr. Zavoda sv. Stanislava), tajniki (škofa ali SŠK), vikarji v bolnišnicah in vojski, so diplomati, drugi birokrati, tretji učitelji, profesorji…

Med službami je tudi dekanska služba. Dekanije so redna oblika upravnega organiziranje župnij v večje enote. V ta namen imamo dekanije, ki jo vodi duhovnik z nazivom "dekan". To je služba reda in discipline, služba "eksekutive" od škofa k duhovnikom. Istočasno pa je to služba, ki nalaga dekanu skrb za bratsko slogo med duhovniki, edinost v pastorali, besedah in dejanjih, ter je prva stopnička za solidarnostno pomoč drug drugemu. Dekan vodi dekanijske rekolekcije in opravlja vizitacijo, t.j. reden leten pregled župnijske birokracije in župnikovega dela. Zaradi tega postane na nek način prvi med enakimi in mu drugi duhovniki radi prepustijo govore in prvo mesto na srečanjih širšega krajevnega pomena.

dr. Andrej M. Poznič,
dekan Domžalske dekanije