Blagoslov obnovljenega bandera sv. Valentina (14. 2. 2016)

Prispevek: http://zupnija-moravce.rkc.si/index.php/content/display/236

Fotografije je prispevala Metka Kosmač.