Zakramenti - znamenja božje milosti

Cerkev pozna naslednjih sedem svetih zakramentov, ki so razvrščeni v tri skupine:

Zakramenti uvajanja:

  • sveti krst
  • sveta evharistija
  • sveta birma

Zakramenta ozdravljanja:

  • sveta pokora
  • sveto bolniško maziljenje

Zakramenta služenja:

  • sveto mašniško posvečenje
  • sveti zakon