Biblična skupina

Člani biblične skupine na naših srečanjih skupno odkrivamo lepoto in bogastvo Božje besede za naše življenje. Ob razlagi posameznih svetopisemskih besedil, za kar poskrbi g. Jože Kerin, spoznavamo samo Sveto pismo ter poglabljamo in utrjujemo svojo osebno vero.

Skupina ima srečanja vsak drugi torek v mesecu, po večerni sveti maši.

Vsi, ki bi želeli v zapisani Božji besedi najti moč za vsakdanje življenje, vabljeni, da se nam pridružite.