Cerkev Marije Kraljice angelov na Drtiji

Cerkev Marije kraljice angelov se nahaja v vasi Drtija, slaba dva kilometra iz Moravč.

Sedanjo baročno cerkev so postavili sredi 18. stoletja na temelju starejše iz leta 1704. Slednja je bila zgrajena na temeljih kapele, katero so zgradili gospodje Limbarski (Lilienbergi), ko so se z gradu na Limbarski gori preselili v novozgrajeni grad Belnek, ki se omenja v listinah že leta 1405.

V letu 2014 se je začela temeljita prenova cerkve. Jeseni tega leta je cerkev dobila novo ostrešje in streho, kasneje pa je bila obnovljena tudi fasada in okolica cerkve.

V cerkvi so poleg daritvenega še štirje oltarji:

 • veliki oltar s kipom Marije Kraljice z Jezusom, katerega preoblačijo z oblačili bogoslužnih barv. Levo od nje sta kipa sv. Janeza Krstnika in sv. kralja Davida, desno sv. Roka in sv. Klemena. Oltar s kipi pripisujejo kiparju Jakobu Gabru. Oltarna slika Marije Kraljice Angelov, delo slikarja Antona Cebeja, je pritrjena na steni desno od oltarja;
 • oltar sv. Ane ima baročno sliko sv. Ane in kipa sv. Lucije ter sv. Barbare;
 • oltar sv. Jožefa ima kip sv. Jožefa z Jezusom in kipa sv. Joahima in sv. Ane. Oltar je izdelal Ivan Pengov;
 • oltar sv. Notburge s kipom sv. Notburge z grabljami in srpom ter kipoma sv. Martina in sv. Florjana je delo Ivana Pengova.

V niši zazidanega vhoda na jugozahodni steni cerkve je kip sv. Antona Puščavnika.

Orgle na koru naj bi bile delo mojstra Petra Rumpla iz Kamnika. Ohranjene so v prvotnem stanju ter še delujejo, a so potrebne temeljitega popravila.

Zunaj cerkve, na južni steni prezbiterija je nagrobnik z lesenim križem in napisom:

Maximilian Daublebsky von Eichhain
K. U. K. viceadmiral
17. 1. 1856 - 28. 5. 1939.

Po izročilu je tu pokopan zadnji lastnik gradu Belnek.

Svete maše v cerkvi Marije Kraljice angelov


 • 4. postno nedeljo ob 16. uru,
 • 5. velikonočno nedeljo ob 16. uri,
 • torek po 6. velikonočni nedelji ob 19. uri, po procesiji ob 18.30 (prošnja procesija za blagoslov in varstvo)
 • nedelja po prazniku Marijinega rojstva ob 10. uri (žegnanje)
 • 22. avgusta ob 19. uri (god Marije Kraljice)
 • 3. adventno nedeljo ob 16. uri
 • ostale sv. maše po dogovoru z župnikom

V cerkvi Marije Kraljice angelov je vsako leto koncert duhovnih pesmi, ki ga pripravijo cerkveni pevski zbori župnije Moravče s svojimi zborovodji.

K prošnji procesiji v torek po 6. velikonočni nedelji so še posebej vabljeni planinci.