Oceanovih E6 - steg Moravče 1

Steg Moravče 1 - Oceanovih E6Steg Moravče 1 je bil ustanovljen leta 2001. Deluje v okviru Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (v nadaljevanju: ZSKSS) na območju občine Moravče.

Ob ustanovitvi sta bili v stegu Moravče 1 delujoči dve starostni skupini: Skupnost voditeljev (SKVO, od 21. leta starosti dalje) in veja Popotniki in popotnice (PP, 16 do 21 let), danes pa so aktivne štiri starostne skupine, poleg prej omenjenih še veja Izvidniki in vodnice (IV, 11 do 16 let) in Volčiči in volkuljice (8 do 11 let). Skozi zgodovino stega so se menjali različni voditelji. Danes je aktivnih deset voditeljev.

Prvi stegovodja stega Moravče 1 je bil Vlado Karažija. Nasledila ga je Kristina Novak, danes pa vlogo stegovodja opravlja Luka Lakosil.

Steg Moravče 1 skozi leto izvede ogromno število tedenskih srečanj. Srečanja običajno opravlja vsaka veja posebej. Vsaka skupina se odpravi tudi na dva tabora, na zimski (3 dni) in poletni tabor (7 dni). Poleg srečanj in taborov se udeležujemo tudi regijskih in državnih srečanj skavtov, tekmovanj in drugih projektov, ki jih organizira državno vodstvo ZSKSS ali posamezne regije. Aktivno sodelujemo tudi z župnijo Moravče, priredimo pa tudi nekaj lastnih akcij, kot so papir-akcija, Miklavževanje za starejše občane, prihod Luči miru iz Betlehema ipd.