Molitev za misijon

Nebeški Oče! Prosimo te za uspeh svetega misijona v naši župniji.

Pošlji Svetega Duha, da bomo napredovali v svetosti in ljubezni do sester in bratov.

Jezus, tvoj Sin in naš Odrešenik, nam je zaupal oznanjevanje evangelija, ki naj nas prekvasi za novo življenje v Kristusu.

Ko se pripravljamo na misijon, te prosimo za milost spreobrnenja in rast v veri.

Pomnoži v nas upanje in vžgi ogenj svoje ljubezni. Daj, da bomo iz roda v rod prenašali vero in neminljive vrednote.

Po mogočni priprošnji Device Marije, svetega Jožefa in našega zavetnika svetega Martina usliši naše molitve in prošnje ter sprejmi žrtve in dobra dela, da se bo obilno pomnožila milost svetega misijona. Misijon naj nas spodbudi k molitvi, prejemanju zakramentov in dejavni ljubezni.

Vse to te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.