Cerkev svetega Valentina na Limbarski gori

Limbarska gora (Foto: Janez Kunavar)

Cerkev svetega Valentina na Limbarski gori (773 m) je podružnična cerkev župnije Moravče.

Prvotno cerkev na Limbarski gori so zgradili okoli leta 1667. Zaslovela je kot romarska cerkev in ker je postala premajhna, so jo v prvi polovici 18. stoletja povečali. Gradnjo so zaupali najbolj znanemu baročnemu arhitektu Gregorju Mačku iz Ljubljane. 6. junija 1743 jo je tedanji tržaški in kasneje ljubljanski škof Leopold Jožef Petazzi posvetil.

Cerkev ima poleg daritvenega še šest oltarjev:

 • veliki oltar je lesen, izdelan okrog leta 1800 v klasicističnem slogu. V sredini je sv. Valentin z angeli, ki sporočajo božje darove za pomoč ljudem sv. Valentinu: dar spreobrnjenja grešnikov in dar moči nad bolniki. Ob njem sta kipa sv. Jožefa in sv. Janeza Nepomuka, zunaj stebrov pa kipa sv. Florjana in sv. Donata;
 • oltar Marijinega kronanja ima v sredini Mentzingerjevo Marijino oljnato sliko na bakreni plošči in ob strani kipa sv. Jakoba in sv. Urha;
 • oltar sv. Egidija (Tilna) ima v sredini Mentzingerjevo oljnato sliko sv. Tilna na bakreni plošči in ob strani kipa sv. Petra in sv. Pavla;
 • oltar angela varuha ima sliko angela varuha z otrokom;
 • oltar sv. Valentina, škofa, ima v sredini sliko sv. Valentina, ki jo pripisujejo Potočniku;
 • zunaj cerkve, v lopi, desno od glavnega vhoda  je oltar sv. Valentina s kipoma sv. Jožefa in sv. Janeza Nepomuka. Kamniti originali so shranjeni v cerkvi pod korom.

Vsi stranski oltarji so kamniti, iz črnega marmorja, delo Cussovih naslednikov, narejeni v letih od 1736 do 1743.

V cerkvi je križev pot, ki je preprosto ljudsko delo. V letu 2014 je bil v celoti restavriran pod strokovnim vodstvom restavratorke Nine Dorič Majdič in Leona Lavriča.

Cerkev ima orgle že od leta 1820. Takrat je orgle po naročilu župnika Andreja Jerasa izdelal mojster Peter Rumpel. Te orgle je v 30. letih 20. stoletja predelal mojster Franc Jenko. Od starih orgel je ostala omara. Zaradi dotrajanosti orgle danes ne delujejo več.

Svete maše v cerkvi svetega Valentina


 • 14. februarja, na god sv. Valentina ob 17. uri,
 • nedelja po godu sv. Valentina ob 10. uri,
 • vsako nedeljo v mesecu maju ob 16. uri s šmarničnim branjem,
 • na binkošti ob 10. uri in 16. uri,
 • na binkoštni ponedeljek ob 17.30 uri,
 • nedelja pred praznikom rojstva Janeza Krstnika ob 16. uri,
 • 23. junija ob 20. uri za domovino,
 • prva nedelja v septembru (angelska nedelja) ob 10. uri.

Med sveto mašo na god Sv. Valentina in nedeljo po njegovem godu je blagoslov zaljubljenih, zlasti tistih, ki načrtujejo v tekočem letu prejeti zakrament sv. zakona. Med sv. mašo na binkošti in binkoštni ponedeljek je blagoslov bolnikov.

Kontakt


Za ogled cerkve se lahko dogovorite s ključarjem g. Francijem Lipovcem, Limbarska gora 10, telefon 051/655-320.

Za dodatne informacije se lahko oglasite tudi v župnišču župnije Moravče, Trg svobode 14, ali pokličite na telefon 01/723 10 55.