Cerkev svetega Mohorja in Fortunata

Cerkev svetega Mohorja in Fortunata je podružnična cerkev župnije Moravče.

cerkev svetega Mohorja in Fortunata

Cerkev je bila prvič omenjena 1526. leta. Sedanja baročna zgradba je postavljena pravokotno na prvotno, katere temelji prezbiterija in zakristije so še ohranjeni in nadzidani v kapelo Božjega groba (XVI. postaja križevega pota). Ta del zgradbe ima talni gotski zid.

Cerkev ima poleg daritvenega še štiri oltarje:

 • veliki oltar z mogočnim zastorom modre barve in z zlatimi cvetovi ima v sredini sliko sv. Mohorja in Fortunata, katero je naslikal Carl Götzel 1847. leta. Ob strani sta kipa sv. Ambroža in sv. Avguština, na zunanji strani pa kipa sv. Mojzesa in sv. Urha;
 • Marijin oltar s kipom Matere Božje, katere srce prebada meč bolečin in jo obdaja lepo poslikan zastor, ima prošnjo: SVETA MARIJA, ZA NAS BOGA PROSI in letnico 1857. Ob strani sta kipa sv. Kozma in sv. Damjana;
 • oltar sv. Florjana s kipom sv. Florjana, ki iz posode zliva vodo na gorečo zgradbo in ga obdaja lep zastor, ima prošnjo: SV. FLORJAN, ZA NAS BOGA PROSI. Ob strani sta kipa dveh vojakov – mučencev. Oba stranska oltarja sta delo kiparja Janežiča;
 • oltar v Božjem grobu s telesom mrtvega Jezusa. Jezus v grobu pod oltarno ploščo ter kipi Marije in Janeza ob križanem Jezusu na oltarni plošči so delo rezbarja Andreja Rovška iz leta 1903.

Kapela Božjega groba je bila zgrajena leta 1752, kar je razvidno iz latinskega napisa: IESV FILLII DEI SEPVR V M. Kapela je XIV. postaja poti Kristusovega trpljenja, ki vodi iz naselja Podstran k cerkvi sv. Mohorja in Fortunata.

Prve postaje (Jezus na Oljski gori, IV., VIII., X., XII., XIII. postaja) sta v začetku 18. stoletja postavila kaplana Pavle Batič in Anton Sivic. V celoti prenovljen križev pot iz Podstrani k cerkvi sv. Mohorja in Fortunata je bil postavljen leta 2006 in je delo slikarja Alojza Čemažarja, tesarja Janeza Marije Irnerja in arhitekta Vladimirja Brezarja.

cerkev, Dom in križev pot

V cerkvi se nahajajo podobe postaj molitve Pot luči. Pot luči je molitev, ob kateri kristjan spremlja prvo Cerkev po Kristusovem vstajenju do binkošti, podobe pa predstavljajo 14 dogodkov po Kristusovem vstajenju. Naslikani dogodki (na fotografiji je 1. postaja: Jezus vstane od mrtvih) so delo akademskega slikarja Alojza Čemažarja. Molitev Pot luči je še posebej primerna za družine.

Pot luči, 1. postaja: Jezus vstane od mrtvih

Svete maše v cerkvi svetega Mohorja in Fortunata


 • vsak petek v postnem času po molitvi križevega pota iz Podstrani ob 17. uri (razen petek pred cvetno nedeljo),
 • 5. postno nedeljo ali tiho nedeljo ob 16. uri,
 • 2. velikonočno nedeljo ali belo nedeljo ob 6. uri,
 • 4. maja, po prošnji procesiji iz Podstrani ob 18.30,
 • na god sv. Mohorja in sv. Fortunata ob 18. uri,
 • nedeljo po godu sv. Mohorja in sv. Fortunata ob 16. uri,
 • nedeljo pred godom sv. Jerneja ob 10. uri,
 • ostale sv. maše so po dogovoru z župnikom.

K prošnji procesiji in sv. maši na god Sv. Florjana, 4. maja, so povabljeni gasilci prostovoljnih društev naše župnije.

Pod cerkvijo stoji Dom duhovnih vaj sv. Mohor, ki je namenjen udeležencem duhovnih vaj, taborov, izobraževanj, delavnic in prenočevanju. Dom je bil v letu 2013 popolnoma obnovljen. Blagoslovil ga je kardinal dr. Franc Rode.

cerkev in Dom

 

Kontakt


Za dodatne informacije o cerkvi se oglasite v župnišču župnije Moravče, Trg svobode 14, ali pokličite na telefon, 01/723 10 55.

Za informacije glede gostovanja v Domu duhovnih vaj sv. Mohor obiščite spletno stran Doma.