Zakrament svete pokore

Opis

Prejem zakramenta svete pokore v župniji Moravče


Župnik je v spovednici vsak petek pred sveto mašo. Trikral letno (pred Veliko nočjo, Božičem in praznikom Vseh svetih) je v župnijski cerkvi za celo župnijo organizirano spovedovanje, ko spoveduje več spovednikov. Veroučenci imajo prav tako pred temi prazniki priložnost za sveto spoved v okviru rednih veroučnih ur.

V kolikor želite k spovedi pristopiti kak drug dan ali imate druga vprašanja, se obrnite na g.  župnika.