Zakrament svete evharistije

Opis

Prejem zakramenta svete evharistije v župniji Moravče


K obhajilu je možno pristopiti pri vsaki sveti maši. Župnik obhaja bolne in starejše župljane po domovih vsak prvi teden v mesecu.

Prvo sveto obhajilo prejmejo otroci tretjega razreda veroučne šole. Praznik prejema zakramenta prvega svetega obhajila obhajamo na eno izmed nedelj v mesecu maju.