Avtor: Župnija Moravče Objavljeno: 7. 01. 2019

br. Stane Bešter

Dragi moravški farani,

ko vam pišem, hodim kot romar po stopinjah sv. Frančiška v Assisiju, njegovem rojstnem mestu in okolici. Sedim in molim pred križem iz cerkvice sv. Damijana. Jezus je s tega križa spregovoril Frančišku: "Pojdi in popravi mojo Cerkev."

Po tem močnem srečanju z Jezusom je Frančišek začutil njegov klic in vabilo, da hodi za njim in z življenjem po evangeliju – Božji Besedi in v moči Evharistije vedno bolj postaja "živ kamen" za gradnjo Božjega kraljestva, živ kamen duhovne zgradbe Cerkve.

Hvaležni za milost svetega misijona se tudi mi še bolj čutimo nagovorjene, da bi gradili božjo Cerkev z našim zavzetim življenjem iz Božje Besede in Evharistije, ter z našo medsebojno povezanostjo in odgovornostjo, da tudi mi posredujemo mlajšim rodovom dar vere, življenja z Bogom. Zato si v duhu Jezusovega naročila Frančišku, ki nagovarja tudi nas, z veseljem prizadevajte nadaljevati misijon v duhu gesla: Iz roda v rod – s Teboj, Gospod.

V času misijona sem začutil, kako smo v času misijona vsi vedno bolj postajali živi kamni Gospodove hiše. Hvaležen sem vam, župniku in obema misijonarjema, br. Jaru in s. Gražyni za naše zavzeto sodelovanje. Naj Gospod vsemu našemu skupnemu misijonskemu prizadevanju daje obilno rast in sadove še naprej.

br. Stane Bešter, kapucin misijonar