Miklavž obiskal naš ŽPS

Na zadnji letošnji redni seji članov Župnijskega pastoralnega sveta nas je obiskal Sveti Miklavž s svojim številnim spremstvom, s parkelji in angeli. Bili smo jih zelo veseli, saj so nam popestrili že tako lep večer.

Sv. Miklavž nam je položil na srce, da skupaj z gospodom župnikom vztrajamo v naših dobrih delih, zagnanosti in energiji, ki jo vlagamo v moravško faro. Da naj bomo dobrotljivi in usmiljeni in da naj nam bo vzgled naš moravški zavetnik sveti Martin.

Na koncu nas je obdaril s skromnim darilom in nas blagoslovil z besedami, da naj nas blagoslavlja Božja mati Marija, sveti Martin pa nam izprosi milosti, ki jo potrebujemo.

Dragi Miklavž,
hvala ti za vse, naslednje leto pa nas spet obišči. Mi pa se bomo še naprej trudili, da bomo s svojimi dejanji zgled in opora gospodu župniku in našim faranom.

 

Kosmač Metka