Romanje na Hribce (15. 8. 2016)

Prispevek: http://zupnija-moravce.rkc.si/index.php/content/display/281

Foto: Metka Kosmač