Torta za mamo - prireditev ob materinskem dnevu (2. 4. 2016)

Prispevek: http://zupnija-moravce.rkc.si/index.php/content/display/253

Foto: Gregor Capuder
Video: Tomaž Pirnat